Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til dig (børn og voksne), som pga. nedsat funktionsevne ikke har mulighed for at benytte de traditionelle tilbud i børne- og ungdomstandplejen, den almindelige voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje pga. udviklingshæmning, sindslidelse, anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme spektrumforstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter.

Spørgsmål? Kontakt os

Overtandlæge

Camilla Dietrichson Vognæs:

Find mere information her

Tandplejens afdelinger

Afdeling Ringe 

Rolighedsvej 22, 5750 Ringe 
Telefon: 72 53 06 10

Find åbningstider, telefontider og mail her

Afdeling Faaborg

Sundvænget 2, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 06 16

Find åbningstider, telefontider og mail her