Specialtandpleje

Her finder du informationer om, hvad specialtandpleje er, hvem som kan høre med ind under specialtandplejen, hvad det koster at være med i ordningen og hvem man skal henvende sig til for at blive tilmeldt.

Hvad er specialtandplejen?

Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som pga. nedsat funktionsevne ikke har mulighed for at benytte de traditionelle tilbud i børne- og ungdomstandplejen, den almindelige voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.

Målgruppen for specialtandplejen er typisk udviklingshæmmede eller sindslidende med nedsat funktionsevne. Specialtandplejen kan også være det rette sted for hårdt ramte borgere med sclerose, autisme, spastiske lammelser m.fl.

Hvor foregår behandlingen?

Specialtandplejen har handicapvenlige klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C.

Det anbefales, at du har ledsager med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

Hvad koster det?

Der er en maksimal egenbetaling på 2.050 kr. årligt (2021). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år og afregnes årligt.

Hvordan kommer man med i specialtandplejen?

For børn og unge 0-18 år, eller borgere som i forvejen har været tilmeldt omsorgstandplejen, foregår henvisningen gennem den kommunale tandpleje til overtandlæge Camilla D. Vognæs tlf. 72 53 06 10.

For henvisning af øvrige borgere indsendes udfyldt henvisningsskema indsendes til Center Sundhed og Omsorg, Faaborgvej 19, 5854 Gislev tlf. 72 53 06 50.