Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er til dig, som ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje, fordi du har nedsat førlighed eller varigt fysisk- eller psykisk handicap. Tilbuddet forudsætter at du er visiteret til ordningen. Det er et krav, at du er 18 år og er tilmeldt folkeregistret i kommunen.

Spørgsmål? Kontakt os

Overtandlæge

Camilla Dietrichson Vognæs:

Find mere information her

Tandplejens afdelinger

Afdeling Ringe 

Rolighedsvej 22, 5750 Ringe 
Telefon: 72 53 06 10

Find åbningstider, telefontider og mail her

Afdeling Faaborg

Sundvænget 2, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 06 16

Find åbningstider, telefontider og mail her