Omsorgstandpleje

Her finder du informationer om, hvad omsorgstandpleje er, hvem som kan høre med ind under omsorgstandplejen, hvad det koster at være med i ordningen og hvem man skal henvende sig til for at blive tilmeldt.

Hvad er omsorgstandpleje ?

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, ikke kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud.

Hvad omfatter det?

  • Regelmæssig undersøgelse
  • Behandling af tænder, mundhule og protese. Behandlingen sigter primært på at holde patienten symptomfri.
  • Forebyggende tandpleje

Hvad koster det?

Det koster ca. 44 kr. om måneden (reguleres årligt). Udgifter til transport dækkes ikke.

Hvordan bliver man tilknyttet omsorgstandplejen?

Borgere i eget hjem skal henvende sig til den kommunale hjemmesygeplejerske, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

Borgere på plejehjem/plejebolig skal henvende sig til plejehjemslederen, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

OBS! Der skal påregnes administrationstid. Din henvendelse vil oftest være behandlet indenfor 4 uger, herefter kan der aftales tid til borgeren.