• Omsorgstandpleje

    Omsorgstandpleje er til dig, som ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje, fordi du har nedsat førlighed eller varigt fysisk- eller psykis...

    Læs mere
  • Specialtandpleje

    Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til dig (børn og voksne), som pga. nedsat funktionsevne ikke har mulighed f...

    Læs mere