Skolebørn og unge

Her finder du information om hvor ofte vi indkalder til undersøgelse i tandplejen. Her ligger også information om, at unge på 16-17 år indkaldes til afsluttende undersøgelse, hvor de bl.a. vælger hvilken privat tandlæge de vil overgå til når de bliver 18 år.

Når dit barn starter i skole er det fortsat tilknyttet tandplejen.

Alle børn indkaldes individuelt til undersøgelse med 12-24 måneders intervaller.

Vi vil undersøge dit barn og instruere i tandbørstning og renholdelse.

Husk at det er vigtigt, at en voksen hjælper med tandbørstningen indtil barnet er motorisk udviklet til selv at gøre det i ca. 10-12 års alderen. 

Efter hver undersøgelse planlægges næste besøg ud af det enkelte barns behov. 

Ved den sidste undersøgelse de unge indkaldes til, vil de blive bedt om at vælge den tandlæge de vil fortsætte ved, når de er fyldt 18 år og ikke længere hører under den kommunale tandpleje.